Układy scalone – JRC4580D

mar 2, 2018 przez

Układy scalone – JRC4580D

Pod pojęciem układu scalonego znajduje się zminiaturyzowany układ elektroniczny, który zawiera w sobie od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak diody, rezystory, tranzystory i kondensatory. Potocznie układy scalone nazywane są kością. Układ scalony jest zazwyczaj zamknięty w hermetycznej obudowie. Może ona być szklana, ceramiczna, metalowa lub tworzywowa. Wyróżnia się także dwie podstawowe grupy, różniące się od siebie sposobem wykonania. Są to układy monolityczne (gdzie wszystkie elementy, zarówno czynne, jak i bierne są wykonane w krystalicznej strukturze przewodnika), oraz hybrydowe (gdzie na wykonane z izolatora płytki nakłada się warstwy przewodnika i materiału rezystywnego, które są wytrawiane, tworząc tym samym układ połączeń elektrycznym i rezystorów). Ze względu na stopień scalenia wyróżnia się natomiast układy małej skali integracji, średniej skali integracji, dużej skali integracji, wielkiej skali integracji oraz ultrawielkiej skali integracji.

Serie układów scalonych – JRC4580D

Wyróżniamy kilka podstawowych serii układów scalonych: seria JRC (np. JRC4580D), seria TL (np. TL061), seria LM (np. LM13700M), seria LF (np. LF347N) i seria CD (np. CD4015)